Kulturytring.no

Kulturytring Drammen er Norges første nasjonale arena for kulturpolitikk som skal samle hele det norske kulturlivet i samtaler og debatt om kunst- og kulturpolitikk.

Kunde:

Kulturytring Drammen

Vi bidro med:

  • Frontend-utvikling
  • Interaksjonsdesign
  • Grafisk design
  • Digital profil

Presentasjon av programmet

Dette arrangementet gikk over fire dager, på sju forskjellige arenaer, med en kapasitet på 7600 deltakere. Det søkbare programmet besto av ca 70 poster, og var dermed en av de viktigste funksjonene for nettstedet.

Visuell identitet for digitale flater

Vi utarbeidet en fargepalett og typografi som egner seg i digitale flater. I tillegg laget vi dekorative elementer og animasjoner.

Primærfarger
Byrd Black, Byrd Medium & Good Sans Light

Enkel og visuell distribusjon av ulike arrangementer.

Arrangementene fordelte seg på hovedprogrammet, det åpne faglige programmet, et kulturelt program og ung kulturytring.

Dekorativ illustrasjon for de arrangementene som manglet bilde.