Kulturytring.no

Kulturytring Drammen er Norges første nasjonale arena for kulturpolitikk som skal samle hele det norske kulturlivet i samtaler og debatt om kunst- og kulturpolitikk.

Kunde:

Kulturytring Drammen

Vi bidro med:

  • Frontend-utvikling
  • Interaksjonsdesign
  • Grafisk design
  • Digital profil

Presentasjon av programmet

Dette var et stort arrangement som gikk over fire dager, på sju forskjellige arenaer. Det betydde ca 70 programposter, og hele programmet hadde en kapasitet på 7600 deltakere. Dermed var programmet en av de viktigste funksjonene på nettstedet.

Enkel og visuell distribusjon av ulike arrangementer.

Arrangementene fordelte seg på hovedprogrammet, det åpne faglige programmet, et kulturelt program og ung kulturytring.

Visuell identitet for digitale flater

Vi utarbeidet en fargepalett og typografi som egner seg i digitale flater. I tillegg laget vi dekorative elementer og animasjoner.

Primærfarger
Dekorativ illustrasjon for de arrangementene som manglet bilde.
Byrd Black, Byrd Medium & Good Sans Light
Animasjon som gir liv til forsiden.